Kvantno u medicini?

Kvantnu medicinu čine objedinjena znanja tradicionalne i klasične medicine udružena sa najnovijim tehničkim dostignućima. Ona je spoj duhovnog i naučnog, tradicionalnog i savremenog. Materija koja je naizgled čvrsta zapravo je satkana od vibracija svih atoma i subatomskih čestica, pa tako i čovek. Ljudski organizam je zdrav kada se nalazi u vibracionoj harmoniji. Sve ćelije...

Šta je u stvari integrativna medicina?

Integrativna medicina spaja metode klasične i komplementarne medicine pružajući nam tako mogućnost da kombinujemo najbolje iz oba domena i na taj način omogućava pacijentima sveobuhvatni pristup zdravlju, kako u očuvanju zdravlja tako i u dijagnostici i lečenju bolesti. Ona podrazumeva jedan holistički pristup čoveku u okviru koga se ljudsko biće posmatra kao neraskidiva celina...