Kvantno u medicini?

Kvantnu medicinu čine objedinjena znanja tradicionalne i klasične medicine udružena sa najnovijim tehničkim dostignućima. Ona je spoj duhovnog i naučnog, tradicionalnog i savremenog.

Materija koja je naizgled čvrsta zapravo je satkana od vibracija svih atoma i subatomskih čestica, pa tako i čovek. Ljudski organizam je zdrav kada se nalazi u vibracionoj harmoniji. Sve ćelije organizma imaju određene frekvencije elektromagnetnih talasa koje se menjaju pod uticajem mikroorganizama, stresa, nezdravih životnih navika. Tako se narušava funkcija ćelije i sa njom funkcija celog organizma.

Dijagnostičkim aparatima kvantne medicine u stanju smo da izmerimo sve parametre svih organa i sistema organa, i uočimo promene već na najsuptilnijem energetskom nivou, mnogo pre nego što ih vidimo u klasičnim laboratorijskim analizama i klasičnim pregledima. To nam pruža fantastičnu mogućnost da možemo preventivno delovati i sprečiti razvoj bolesti.