Fizioterapija

  • terapeutska masaža
  • parcijalna masaža
  • kineziterapija kod neuroloških i ortopedskih pacijenata, nakon povreda i operacija
  • TENS – transkutana elektrostimulacija