Psihijatrija

U našoj ordinaciji možete dobiti stručnu pomoć i punu pažnju psihijatra koji brine o svim poremećajima skladnog mentalnog funkcionisanja. Detaljnom dijagnostikom i adekvatnim tretmanom pružamo Vam podršku i lečenje raznih vrsta mentalnih disfunkcija.

Rešite Vaše strahove, fobije, panike, depresivna stanja, psihoze i srodne poremećaje, demenciju, psihosomatske bolesti, i pomozite sebi i bližnjima koji pate. Uz predanost i diskreciju našeg psihijatra dobijate optimalane uslove  lečenja i  pravi način da postignete mentalnu stabilnost.