Kvantna medicina

Kompijuterskom kvantno-magnetnom analizom u kombinaciji sa Folovom dijagnostičkom metodom vršimo kompletnu analizu Vašeg organizma

  • po organskim sistemima - kardiovaskularni, respiratorni, sistem za varenje...
  • kvantnu procenu biohemijskih parametara - hormoni, masnoće, aminokiseline...
  • stanje vitamina i minerala u organizmu
  • spisak namirnica na koje ste netolerantni
  • prisustvo pesticida, teških metala i mikroorganizama u Vašem telu
  • da li ste prekomerno izloženi elektromagnetnom zračenju
  • sastav Vašeg tela i indeks telesne mase (BMI)

 

Kvantnu medicinu čine objedinjena znanja tradicionalne i klasične medicine udružena sa najnovijim tehničkim dostignućima. Ona je spoj duhovnog i naučnog, tradicionalnog i savremenog.

Materija koja je naizgled čvrsta zapravo je satkana od vibracija svih atoma i subatomskih čestica, pa tako i čovek. Ljudski organizam je zdrav kada se nalazi u vibracionoj harmoniji. Sve ćelije organizma imaju određene frekvencije elektromagnetnih talasa koje se menjaju pod uticajem mikroorganizama, stresa, nezdravih životnih navika. Tako se narušava funkcija ćelije i sa njom funkcija celog organizma.

Dijagnostičkim aparatima kvantne medicine u stanju smo da izmerimo sve parametre svih organa i sistema organa, i uočimo promene već na najsuptilnijem energetskom nivou, mnogo pre nego što ih vidimo u klasičnim laboratorijskim analizama i klasičnim pregledima. To nam pruža fantastičnu mogućnost da možemo preventivno delovati i sprečiti razvoj bolesti.

 

 

Kvantni analizator prikazuje 41 analizu funkcija organizma sa preko 300 izmerenih parametara!

Brzo, jednostavno, bezbolno, bez vađenja krvi i bez zračenja - kompletna slika funkcionalnog stanja organizma!